SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 22 Fevral 2018, Cümə axşamı
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi (Donor-İsveçrə Səfirliyi)


LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİ VƏ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ


İCRAÇILAR

TƏDBİRLƏR

REGİONLARDA MONİTORİNQLƏR

HESABATLAR

TÖVSİYƏLƏR