SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 9 Dekabr 2018, Bazar
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi (Donor-İsveçrə Səfirliyi)
Layihənin başlama tarixi: 01.03.2016. Layihənin yekunlaşma tarixi: 28.02.2017

LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİ VƏ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ


İCRAÇILAR

TƏDBİRLƏR

REGİONLARDA MONİTORİNQLƏR

HESABATLAR

TÖVSİYƏLƏR