SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 26 May 2020, Çərşənbə axşamı
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi
Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Platforması fəaliyyətdə
Layihənin başlama tarixi: 13.03.2017. Yekunlaşma tarixi: 31.08.2017

LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
AÇIQ HÖKUMƏTİN TƏŞVİQİNƏ DAİR 2016-2018-ci İLLƏR ÜÇÜN MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI
DƏYİRMİ MASALAR
İNTERNET TV MÜZAKİRƏLƏRİ
HESABAT