SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 18 İyun 2018, Bazar ertəsi
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi
Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Platforması fəaliyyətdə

LAYİHƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
AÇIQ HÖKUMƏTİN TƏŞVİQİNƏ DAİR 2016-2018-ci İLLƏR ÜÇÜN MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI
DƏYİRMİ MASALAR
İNTERNET TV MÜZAKİRƏLƏRİ
MƏQALƏLƏR
HESABAT