SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 8 İyul 2020, Çərşənbə
20.04.09. Bakı konfransı: Dünya maliyyə böhranının neft iqtisadiyyatlı ölkələrə təhdidləri

20.04.09. Bakı konfransı: "Dünya maliyyə böhranının neft iqtisadiyyatlı ölkələrə təhdidləri"