SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 22 Oktyabr 2019, Çərşənbə axşamı
20.04.09. Bakı konfransı: Dünya maliyyə böhranının neft iqtisadiyyatlı ölkələrə təhdidləri

20.04.09. Bakı konfransı: "Dünya maliyyə böhranının neft iqtisadiyyatlı ölkələrə təhdidləri"