Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

SBIIYF-in əsas fəaliyyət istiqamətləri bunlardır:

1. sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədini güdən təkliflərin hazırlanması;

2. maarifçilik;

3. biznes fəaliyyətə başlayanlar üçün məsləhətlərin verilməsi;

4. konfransların, dəyirmi masaların və seminarların keçirilməsi;

5. tədqiqatların aparılması