14-15 Noyabr: Biznesdə liderlik təlimləri

- Təlimin proqramı;

- İştirakçılar;

14 noyabr 2020

15 noyabr 2020

- Təlim materialları;