“Benefisiar sahibliyin açıqlanması mədən sənayesində şəffaflığın vacib elementidir” (layihə ABŞ-ın Alman Marşal Fondu - GMF tərəfindən dəstəklənir) təşkilatı tərəfindən dəstəklənir)