2015-ci il

29.12.2015

Publik hüquqi şəxslər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 97-VQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3130

 

29.12.2015

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 82-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3127

 

18.12.2015

“Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 63-VQD  http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3123

 

18.12.2015 

“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 62-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3122

 

18.12.2015

“Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 61-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3121

 

18.12.2015

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 60-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3120

 

18.12.2015

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 57-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3117

 

18.12.2015

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 55-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3115

 

18.12.2015

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 54-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3114

 

18.12.2015

“Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 51-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3113

 

18.12.2015

“Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 50-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3112

 

18.12.2015

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 48-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3110

 

18.12.2015

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 44-VQDhttp://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3106

 

18.12.2015

“Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 61-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3121

 

20.10.2015

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
1410-IVQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3035

 

18.12.2015

“Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 61-VQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3121

 

20.10.2015

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1410-IVQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3035

 

06.10.2015

“Özəl tibb fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1371-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3065

 

06.10.2015

“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1358-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3056

 

06.10.2015

“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1357-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3055

 

06.10.2015

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1356-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3054

 

06.10.2015

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1355-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3053

 

06.10.2015

“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1354-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3052

 

06.10.2015

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1353-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3051

 

06.10.2015

"Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1352-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3050

 

30.09.2015

"Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1334-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3059

 

30.09.2015

"Torpaq islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1333-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3012

 

30.09.2015

"Torpaq bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1332-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/3011

 

29.05.2015

"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1299-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2972

 

15.05.2015

Qiymətli kağızlar bazarı haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU1284-IVQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2980

 

15.05.2015

Reklam haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1281-IVQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2984

 

28.04.2015

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1262-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2957

 

14.04.2015

"Beynəlxalq Dəmiryol Daşımaları haqqında" Konvensiyaya (KOTİF) qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1257-IVQ http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2933  

 

03.04.2015

“Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1252-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2930

 

03.04.2015

“Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1251-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2929

 

03.04.2015

“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1250-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2928

 

06.03.2015

“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1228-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2905

 

06.03.2015

“Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1225-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2902

 

24.02.2015

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1214-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2913

 

24.02.2015

“Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1209-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2894

 

24.02.2015

“Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1199-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2890

 

24.02.2015

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1198-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2889

 

13.02.2015

“Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1185-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2881

 

13.02.2015

“Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1184-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2880

 

13.02.2015

“Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1183-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2879

 

13.02.2015

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1182-IVQD http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2878