2017-ci il

29.12.2017

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

970-VQD ətraflı...

 

29.12.2017

“Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

964-VQD ətraflı...

 

29.12.2017

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

963-VQD ətraflı...

 

29.12.2017

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

962-VQD ətraflı...

 

25.12.2017

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

ətraflı...

 

01.12.2017

Azərbaycan Respublikasında 2018-ciil üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

907-VQ ətraflı...

 

01.12.2017

Azərbaycan Respublikasında 2018-ciil üçün yaşayış minimumu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

906-VQ ətraflı...

 

01.12.2017

“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

897-VQD ətraflı...

 

01.12.2017

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

896-VQD ətraflı...

 

01.12.2017

“Asiya və Sakit Okean Regionunda Transsərhəd Kağızsız Ticarətin Sadələşdirilməsi üzrə Çərçivə azişi”nə qoşulmaq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

892-VQ ətraflı...

 

01.12.2017

Tütün məmulatlarının istifadəsini nməhdudlaşdırılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

887-VQ ətraflı...

 

17.11.2017

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

867-VQD  ətraflı...

 

17.11.2017

“Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

865-VQD ətraflı...

 

17.11.2017

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

864-VQD ətraflı...

 

17.11.2017

“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklə redilməs ibarədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

862-VQD ətraflı...

 

17.11.2017

“Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

861-VQD ətraflı...

 

17.11.2017

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

856-VQD ətraflı...

 

31.10.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

845 -VQD ətraflı...

 

31.10.2017

“Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik ediləmsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

841 –VQD ətraflı...

 

31.10.2017

“Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

837-VQD ətraflı...

 

31.10.2017

 “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərbaycan (ACG) Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər, Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş Limited, Statoyl Abşeron AS, Türkiye Petrolleri A.O. arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

818-VQ ətraflı...

 

20.10.2017

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

805-VQD ətraflı...

 

20.10.2017

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

803-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

798-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

796-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

 “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

794-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

793-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

792-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə >AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

791-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

786-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

 “Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulmasına dair İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının məlumat bazasının yaradılması və fəaliyyəti barədə” Sazişin təsdiq edilməsi haqqındaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

782-VQD ətraflı...

 

02.10.2017

“GUAM üzvü olan dövlətlərin dövlət sərhədlərindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında gömrük prosedurlarının müəyyən nəticələrinin qarşılıqlı tanınması barədə GUAM üzvü olan dövlətlərin gömrük qurumları arasında” Protokolun təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

779-VQD ətraflı...

 

30.06.2017

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

758-VQD ətraflı...

 

30.06.2017

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

757-VQD ətraflı...

 

30.06.2017

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

756-VQD ətraflı...

 

30.06.2017

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

755-VQD ətraflı...

 

13.06.2017

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

745-VQD ətraflı...

 

13.06.2017

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUN

744-VQD ətraflı...

 

13.06.2017

“Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

717-VQD ətraflı...

 

13.06.2017

“Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

714-VQD ətraflı...

 

31.05.2017

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

708-VQD ətraflı...

 

31.05.2017

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

701-VQD ətraflı...

 

31.05.2017

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

675-VQD ətraflı...

 

02.05.2017

Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

667-VQD ətraflı...

 

02.05.2017

Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

662-VQD ətraflı...

 

02.05.2017

“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

661-VQD ətraflı...

 

02.05.2017

Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

660-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

651-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

650-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

649-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 648-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 647-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 646-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

645-VQD ətraflı...

 

25.04.2017

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

642-VQD ətraflı...

 

07.04.2017

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

569-VQD ətraflı...

 

10.03.2017

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

541-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

"Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

520-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

"Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

518-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

517-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

"Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

512-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

511-VQD ətraflı...

 

01.02.2017

"Müflisləşmə və iflas haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

510-VQD ətraflı...