Rövşən Ağayev

Rövşən Ağayev İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi İdarə Heyətinin sədr müavinidir.

2003-cü ildən etibarən ictimai maliyyə, yerli özünüidarə, resurs gəlirlərindən səmərəli istifadə sahəsində müxtəlif tədqiatların aparılmasında ekspert kimi iştirak edib.

Hökumətin aqrar siyasətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi, kənd inkişafında bələdiyyələrin rolu, paytaxt idaretmə modelinin müəyyən edillməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələnmə problemlərinin öyrənilməsi, Azərbaycan üçün əksmərkəzləşmənin konseptiual əsaslarının müəyyən edilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkifaında fərqlərin qiymətləndirilməsi kimi müxtəlif nəşrlərə və araşdırmalara müəlliflik edib.

Yaratdığı bloq vasitəsilə müntəzəm olaraq ölkə iqtisadiyyatının ən müxtəlif problemləri ilə bağlı müəllif yazıları və analizlərlə çıxışlar edir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini və bu Universitetin aspiranturasını bitirib.