Təlimlər

11 noyabr 2018-ci il
İştirakçılar üçün təlim: “Vəkillik, ünsiyyət və təqdimat bacarıqları üzrə təlim”

       

 
 
8 iyul 2018-ci il
İştirakçılar üçün təlim “Siyasət Yazısı yazmağın metodologiyası"
Təqdimat: Siyasət Sənədini necə yazmalı? (Kənan Aslanlı)

 

 
29 iyun 2018-ci il
Mentorlar üçün təlim/seminar:  “Siyasət Yazısı yazmağın metodologiyası
Gündəlik
İştirakçılar
 
 
27 - 28 iyun 2018-ci il
İştirakçılar üçün təlim: "Siyasət Yazısı yazmağın metodologiyası"
Təqdimat: "Siyasət Yazısı necə yazılır?" (Kənan Aslanlı)