Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində işgüzar mühitin AB-dəki işgüzar mühitlə yaxınlaşdırılması

Layihə başlamışdır: 1 iyun 2018-ci il. Layihə bitmişdir: 28 fevral 2019-cu il.