Azərbaycan kitabxanaları

Iqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin Kitabxanası: http://www.kitabxana.org/

Gələcək Naminə təşkilatı və İqtisad Universitetinin kitabxanası: http://www.kitab.az/