SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 3 İyul 2020, Cümə
Maneələr reyestri

Texnoparkların yaradılmasında inzibati maneələr

Texnoparkların yaradılması ilə hələlik birbaşa hökumət qurumları məşğul olur və mövcud qanunvericilikdə məhz ölkə prezidentinin sərəncamı ilə yaradılan texnoparklara güzəştlər tətbiq olunur. Sahibkarların müstəqil birlikləri, kooperativlər və ya səhmdar cəmiyyətləri formasında texnoparkların yaradılması nəzərdə tutulmur. Bu da texnoparklarda işləmək istəyən sahibkarları hökumət qurumlarlndan asılı vəziyyətə salır.