SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 8 İyul 2020, Çərşənbə
Azərbaycanda İnkişafi Dəstəkləmək Üçün Müzakirə Platformasi
"Kiçik sahibkarlığın inkişafına dəstək" layihəsi "Qadın Sahibkarlığının İnkişafı" Komponenti. (Donor – USAID)
Layihənin başlama tarixi: 01 iyul 2018. Layihənin yekunlaşma tarixi: 30 iyun 2020


LAYİHƏNİN KOMPONENTLƏRİ


TƏRƏFDAŞLAR

TƏDBİRLƏR

SORĞULAR

SİYASƏT YAZILARI

YARADILAN VƏ YA İNKİŞAFINA YARDIM EDİLƏN QADIN BİZNESLƏRİ