SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 11 Avqust 2020, Çərşənbə axşamı
Bülletenlər və jurnallar
Bülletenlər və jurnallar

(aşağıda göstərilən bütün kitab və broşürlərlə SBİİYF-nun kitabxanasında tanış  ola bilərsiniz)

2020

Azərbaycanda COVID-19 HƏFTƏLİK BÜLLETEN №1 (22-28 İyun 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar )

2012

IVENS Layihəsinin Xəbər Bülleteni № 2

IVENS Layihəsinin Xəbər Bülleteni № 1

2007

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №1, “Neft gəlirlərinin birbaşa vətəndaşlara paylanması” 

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №2, “Neft  gəlirləri və dövlət xərcləmələri” 

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №3, “Neft gəlirlərinin xərclənməsi: rəqabət  siyasəti, yoxsa  sənaye siyasəti?”

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №4, “Neft  gəlirlərinin  monetar aspektləri  və  inflyasiya”

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №5, “Neft gəlirləri və iqtisadi azadlıq” 

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №6, “Neft gəlirləri və rəqabətədavamlılıq” 

MƏLUMAT  BÜLLETENİ, №7, “Neft gəlirləri və institusional islahatlar” 

BİOMÜXTƏLİFLİK BÜLLETENİ, №1

BİOMÜXTƏLİFLİK BÜLLETENİ, №2

2005

"Koalisiya" bülleteni, №13

"Koalisiya" bülleteni, №14

"Koalisiya" bülleteni, №15

"Koalisiya" bülleteni, №16

"Koalisiya" bülleteni, №17

"Koalisiya" bülleteni, №18

"Koalisiya" bülleteni, №19

"Koalisiya" bülleteni, №20

"Koalisiya" bülleteni, №21

"Koalisiya" bülleteni, №22

"Koalisiya" bülleteni, №23

"Koalisiya" bülleteni, №24

2003

"Koalisiya" bülleteni, №1

"Koalisiya" bülleteni, №2

"Koalisiya" bülleteni, №3

"Koalisiya" bülleteni, №4

"Koalisiya" bülleteni, №5

"Koalisiya" bülleteni, №6

"Koalisiya" bülleteni, №7

"Koalisiya" bülleteni, №8

"Koalisiya" bülleteni, №9

"Koalisiya" bülleteni, №10

"Koalisiya" bülleteni, №11

"Koalisiya" bülleteni, №12

2002

"Məşvərət" bülleteni, №46

"Məşvərət" bülleteni, №47

"Məşvərət" bülleteni, №48

2001

"Məşvərət" bülleteni, №35

"Məşvərət" bülleteni, №36

"Məşvərət" bülleteni, №37

"Məşvərət" bülleteni, №38

"Məşvərət" bülleteni, №39

"Məşvərət" bülleteni, №40

"Məşvərət" bülleteni, №41

"Məşvərət" bülleteni, №42

"Məşvərət" bülleteni, №43

"Məşvərət" bülleteni, №44

"Məşvərət" bülleteni, №45

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №1

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №2

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №3

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №4

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №5

"Kənd təsərrüfatı və ekologiya" bülleteni, №6

2000

"Məşvərət" bülleteni, №25

"Məşvərət" bülleteni, №26

"Məşvərət" bülleteni, №27

"Məşvərət" bülleteni, №28

"Məşvərət" bülleteni, №29

"Məşvərət" bülleteni, №30

"Məşvərət" bülleteni, №31

"Məşvərət" bülleteni, №32

"Məşvərət" bülleteni, №33

"Məşvərət" bülleteni, №34

1999

"Məşvərət" bülleteni, №14

"Məşvərət" bülleteni, №15

"Məşvərət" bülleteni, №16

"Məşvərət" bülleteni, №17

"Məşvərət" bülleteni, №18

"Məşvərət" bülleteni, №19-21

"Məşvərət" bülleteni, №22

"Məşvərət" bülleteni, №23

"Məşvərət" bülleteni, №24

1998

"Məşvərət" bülleteni, №12

"Məşvərət" bülleteni, №13

1997

"Məşvərət" bülleteni, №1-2

"Məşvərət" bülleteni, №3-4

"Məşvərət" bülleteni, №5-7

"Məşvərət" bülleteni, №8-9

"Məşvərət" bülleteni, №10-11

1996

"Fermer" bülleteni, №1

"Fermer" bülleteni, №2

"Fermer" bülleteni, №3