SAHİBKARLIĞA VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

  
Bu gün: 9 İyul 2020, Cümə axşamı
Kitablar və broşürlər
Kitablar və broşürlər

(aşağıda göstərilən bütün kitab və broşürlərlə SBİİYF-nun kitabxanasında tanış  ola bilərsiniz)

2017  
  Məhsul, iş və xidmət ixracı (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Qubad İbadoğlu.
   
2016  
  Arıçılıq təsərrüfatı (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev, Samir Əliyev.
  Mini market biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev, Samir Əliyev.
  Taksi xidməti (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev, Samir Əliyev.
   
2015  
  Şirniyyat məhsullarının istehsalı (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev, Samir Əliyev
  Modalar evi, Modellər evi, dərzi atelyeləri və dərzi emalatxanaları biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Aydın Həsənov.
  Avtoservis biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rəcəb İmanov.
  Texnoparklar (sahibkarlar üçün bələdçi). Arif Nəcimov
  Məişət texnikası təmiri və texniki xidmət atelyeləri və mərkəzləri biznesi. Aydın Həsənov
  Anbar biznesinin təşkili. Rövşən Ağayev.
  Azərbaycanın dünya ticarət təşkilatına üzvlüyü (sahibkarlar üçün bələdçi ). Qubad İbadoğlu.
   
2014  
 

Gözəllik salonu və bərbərxana biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev.

  Françayzinq (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Elnur İslamov, Günel Musayeva, Babək Babaşov, Şirin Ağayeva.
  Aptek biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rövşən Ağayev.
  Torpağa mülkiyyət hüquqlarinin əldə olunmasi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Samir Əliyev.
  Çörəkbişirmə sənayesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Rəcəb İmanov.
  İstixana biznesi (kiçik sahibkarlar üçün bələdçi). Qalib Bayramov.
   
2012  
  Trans-Anatolian Gas Pipeline: Challenges and Prospects for the Black Sea countries and the Balkans. Baku, Qanun Publishing House, 336 p.
  Azərbaycanda Sahibkarlıq Mühitinin Yaxşılaşdırılması üzrə Milli Gündəlik 2012-2013)
   
2009  
  Azərbaycanın neft gəlirləri və sosial siyasətdə yeni imkanlar. Sabit Bağırov
   
2004  
  İctimai birlikləri necə yaratmaq olar? İş adamları üçün əyani vəsait. Abil Bayramov, İntiqam Əliyev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2004, 40 s.
   
2003  
  İşgüzar etika. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2003, 122 s.
  2003-ci ilin birinci yarısında Azərbaycan milli təsərrüfat sistemi fəaliyyətinin qısa makroiqtisadi nəticələri. Rasim Həsənov, Məzəddin Əyyubov. Bakı, "Nicat-H" mətbəəsi, 2003, 35 s.
   
2002  
  İctimai siyasət institutları: dünya təcrübəsi və Cənubi Qafqazda inkişaf perspektivləri. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2002, 345 s.
  Qeyri Hökumət Təşkilatı. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2002, 113 s. 
   
2001  
  Müasir statistika. İqtisadi inkişaf göstəriciləri. Məmməd Hacıyev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 68 s. 
  Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun Azərbaycan Respublikasının bir sıra Qanununa əlavə və dəyişiklərlə əlaqədar təklifləri. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 72 s.
  Korporativ idarəetmə (seçilmiş məqalələr toplusu). Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 87 s.
  Azərbaycanda vergilər. Tanrıverdi Paşayev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 115 s.
  İqtisadi inkişaf və makroiqtisadiyyat. Rasim Həsənov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 74 s.
   
1999  
  Counsel. Editor Nacaf Nacafov. Baku, "Yeni Nesil" publishing house, 1999, 68 s.
   
1998  
 

BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Özəl müəssisələrin dövlət qeydiyyatı". İsgəndər Bayramov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 49 s.

  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti". İsgəndər Bayramov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 27 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətin heyyətinə rəhbərlik". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 44 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Reklam". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 24 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətdə mühasibat uçotu". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 36 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Əməyin ödənilməsi". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 23 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Biznesdə qarşıdaşın seçilməsi". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 35 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Özəl müəssisə və onun ofisinin təşkili". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 32 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Biznes-planlaşdırma". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 40 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətin məlumat təminatı". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 18 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Hamə üçün İnternet". Etibar Axundov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 52 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Məhsulun qiymətinin təyin edilməsi". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 35 s
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Sahibkarların fəaliyyətində bankın yeri". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 44 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Malınızın ixracatı". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 10 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "İşgüzar danışıqları necə aparmalı". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 60 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Sazişlər". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 28 s.
   
1997  
  Azərbaycanda özəl biznesin inkişaf problemləri. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1997, 64 s.
   
1996  
  Fermer təsərrüfatları. Hacı Hacılı, Xaləddin Xəlilov, İcgəndər Bayramov. Bakı, 1996, 85 s.