Books and brochures

(you can look through all books and brochures listed below at EDF's library)

2017  
  Export of products and services (guide for small businesses) Gubad Ibadoglu
2016  
  Apiculture business (guide for small business owners). Rovshan Agayev, Samir Aliyev.
  Mini market business (guide for small business owners). Rovshan Agayev, Samir Aliyev.
  Taxi service (guide for small business owners). Rovshan Agayev, Samir Aliyev.
   
2015  
  Confectionery production (guide for small business owners). Rovshan Agayev, Samir Aliyev.
  Beauty salons and barbershops business (guide for small business owners) Aydin Hasanov.
  Auto service business (guide for small business owners). Receb Imanov.
  Technoparks (guide for small business owners). Arif Najimov
  Household appliances repair and technical service workshops and centers business. Aydin Hasanov
  Warehouse business. Rovshan Agayev.
  Membership of Azerbaijan to the World Trade Organization (guide for small business owners). Gubad Ibadoglu.
   
2014  
 

Beauty salons and barbershops business (guide for small business owners). Rovshan Agayev.

  Franchising (a guide for small businesses). Elnur Islamov, Gunel Musayeva, Babek Babashov, Shirin Agayeva.
  Pharmacy business (a guide for small businesses). Rovshan Agayev.
  Land property rights (guide for small business owners). Samir Aliyev.
  Baking Industry (guide for small business owners). Rəcəb İmanov.
  Greenhouse business (guide for small business owners). Qalib Bayramov.
   
2012  
  Trans-Anatolian Gas Pipeline: Challenges and Prospects for the Black Sea countries and the Balkans. Baku, Qanun Publishing House, 336 p.
  Azərbaycanda Sahibkarlıq Mühitinin Yaxşılaşdırılması üzrə Milli Gündəlik 2012-2013)
   
2009  
  Azərbaycanın neft gəlirləri və sosial siyasətdə yeni imkanlar. Sabit Bağırov
   
2004  
  İctimai birlikləri necə yaratmaq olar? İş adamları üçün əyani vəsait. Abil Bayramov, İntiqam Əliyev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2004, 40 s.
   
2003  
  İşgüzar etika. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2003, 122 s.
  2003-ci ilin birinci yarısında Azərbaycan milli təsərrüfat sistemi fəaliyyətinin qısa makroiqtisadi nəticələri. Rasim Həsənov, Məzəddin Əyyubov. Bakı, "Nicat-H" mətbəəsi, 2003, 35 s.
   
2002  
  İctimai siyasət institutları: dünya təcrübəsi və Cənubi Qafqazda inkişaf perspektivləri. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2002, 345 s.
  Qeyri Hökumət Təşkilatı. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2002, 113 s. 
   
2001  
  Müasir statistika. İqtisadi inkişaf göstəriciləri. Məmməd Hacıyev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 68 s. 
  Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun Azərbaycan Respublikasının bir sıra Qanununa əlavə və dəyişiklərlə əlaqədar təklifləri. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 72 s.
  Korporativ idarəetmə (seçilmiş məqalələr toplusu). Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 87 s.
  Azərbaycanda vergilər. Tanrıverdi Paşayev. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 115 s.
  İqtisadi inkişaf və makroiqtisadiyyat. Rasim Həsənov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 2001, 74 s.
   
1999  
  Counsel. Editor Nacaf Nacafov. Baku, "Yeni Nesil" publishing house, 1999, 68 s.
   
1998  
 

BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Özəl müəssisələrin dövlət qeydiyyatı". İsgəndər Bayramov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 49 s.

  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti". İsgəndər Bayramov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 27 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətin heyyətinə rəhbərlik". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 44 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Reklam". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 24 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətdə mühasibat uçotu". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 36 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Əməyin ödənilməsi". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 23 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Biznesdə qarşıdaşın seçilməsi". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 35 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Özəl müəssisə və onun ofisinin təşkili". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 32 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Biznes-planlaşdırma". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 40 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Şirkətin məlumat təminatı". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 18 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Hamə üçün İnternet". Etibar Axundov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 52 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Məhsulun qiymətinin təyin edilməsi". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 35 s
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Sahibkarların fəaliyyətində bankın yeri". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 44 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Malınızın ixracatı". Eldar Məmmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 10 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "İşgüzar danışıqları necə aparmalı". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 60 s.
  BİZNESMENİN KİTABXANASI seriyasından "Sazişlər". Firudin Əhmədov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1998, 28 s.
   
1997  
  Azərbaycanda özəl biznesin inkişaf problemləri. Tərtibatçı və baş redaktor - Sabit Bağırov. Bakı, "Yeni Nəsil" nəşriyyatı, 1997, 64 s.
   
1996  
  Fermer təsərrüfatları. Hacı Hacılı, Xaləddin Xəlilov, İcgəndər Bayramov. Bakı, 1996, 85 s.