DÖVLƏT VƏ QEYRİ-HÖKUMƏT QURUMLARI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ

 "Azərbaycan Respublikasında Dövlət-Biznes Əməkdaşlığı İmkanları" mövzusunda tədqiqat yazısı. (Tədqiqat "Azərbaycanda Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək" layihəsi çərçivəsində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspert qrupu tərəfindən aparılıb. Qrupun rəhbəri Qalib Toğruldur)

Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı istiqamətində dərc olunmuş ekspert təklifləri:

16.03.2016. www. azadliq.org. Xeyir xəbər: Dövlətlə özəl sektor qucaqlaşa bilər – ekspert şərhi.

07.03.2016. www. koordinat.az. Sahibkarlara xəbər var: "Barmek"in təcrübəsi geri qayıdır...

07.03.2016. www. moderator.az. "Barmek" qayıtmasa da, təcrübəsi geri qayıdır – ekspert şərhi.