Dəyirmi masa müzakirələri

12 mart 2019

Lətif Zeynallının yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üzrə milli siyasət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. (Lətif Zeynallı)

 

06 mart 2019

Lamiə Xudiyevanın  yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda dəniz turizminin inkişafi üçün zəruri islahatlarin əsas istiqamətlər (Lamiə Xudiyeva)

 

27 fevral 2019

İsgəndər Babazadənin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

 

20 fevral 2019

Fuad Əkbərin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Biznesin elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma imkanlarının və Azərbaycanın “Doing Business”də reytinqinin yaxşılaşdırılması (Fuad Əkbər)

 

06 fevral 2019

İbrahim Niftiyevin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Neftlə zəngin ölkələrdə qadınların iqtisadi fəaliyyətinin problemləri və həlləri: Azərbaycan nümunəsi (Ibrahim Niftiyev)

 

06 fevral 2019

Rəmziyyə Qurbanovanın yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanin sağlamliq turizmi potensialindan daha səmərəli istifadə üçün mövcud hüquqi və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi (Rəmziyyə Qurbanova)

 

30 yanvar 2019

Nərgiz Əhmədovanın yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda KOM-ların kapital bazarı vasitəsilə maliyyəyə çıxış imkanlarının artırılması (Nərgiz Əhmədova)

 

23 yanvar 2019

Fərid Mehralızadənin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Tarazlı regional iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün yeni təşviq mexanizmlərinin tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi (Fərid Mehralızadə)

 

16 yanvar 2019

Xətai Əliyev və Orxan Sultanovun yazdıqları Siyasət Yazılarının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda fiskal dayanıqlığın təmin edilməsinin həlli yolları (Xətai Əliyev)

Təqdimat: Ali təhsilin dövlət büdcəsindən maliyyələşmə mexanizminin keyfiyyətli təhsili stimullaşdırması yolları (Orxan Sultanov)

 

09 yanvar 2019

Mehin Cəbrayılova və Ülvi Adilzadənin yazdıqları Siyasət Yazılarının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Tərəvəz məhsullari ixracinin təşviqi siyasətinin effektivliyinin artirilmasi yolları (Ülvi Adilzadə)

 

28 dekabr 2018

İqtisadi islahatların cari vəzifələrinin və CIPE - EDF birgə layihələrinin  perspektivlərinin müzakirəsi

Gündəlik

İştirakçılar

 

12 noyabr 2018

İqtisadi islahatların cari vəzifələrinin və CIPE - EDF birgə layihələrinin  perspektivlərinin müzakirəsi

Gündəlik

İştirakçılar