Dəyirmi masa müzakirələri

12 mart 2019

Lətif Zeynallının yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üzrə milli siyasət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. (Lətif Zeynallı)

 

06 mart 2019

Lamiə Xudiyevanın  yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda dəniz turizminin inkişafi üçün zəruri islahatlarin əsas istiqamətlər (Lamiə Xudiyeva)

 

27 fevral 2019

İsgəndər Babazadənin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

n

 

20 fevral 2019

Fuad Əkbərin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Biznesin elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma imkanlarının və Azərbaycanın “Doing Business”də reytinqinin yaxşılaşdırılması (Fuad Əkbər)

 

06 fevral 2019

İbrahim Niftiyevin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Neftlə zəngin ölkələrdə qadınların iqtisadi fəaliyyətinin problemləri və həlləri: Azərbaycan nümunəsi (Ibrahim Niftiyev)

 

06 fevral 2019

Rəmziyyə Qurbanovanın yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanin sağlamliq turizmi potensialindan daha səmərəli istifadə üçün mövcud hüquqi və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi (Rəmziyyə Qurbanova)

 

30 yanvar 2019

Nərgiz Əhmədovanın yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda KOM-ların kapital bazarı vasitəsilə maliyyəyə çıxış imkanlarının artırılması (Nərgiz Əhmədova)

 

23 yanvar 2019

Fərid Mehralızadənin yazdığı Siyasət Yazısının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Tarazlı regional iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün yeni təşviq mexanizmlərinin tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi (Fərid Mehralızadə)

 

16 yanvar 2019

Xətai Əliyev və Orxan Sultanovun yazdıqları Siyasət Yazılarının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Azərbaycanda fiskal dayanıqlığın təmin edilməsinin həlli yolları (Xətai Əliyev)

Təqdimat: Ali təhsilin dövlət büdcəsindən maliyyələşmə mexanizminin keyfiyyətli təhsili stimullaşdırması yolları (Orxan Sultanov)

 

09 yanvar 2019

Mehin Cəbrayılova və Ülvi Adilzadənin yazdıqları Siyasət Yazılarının müzakirəsi 

Gündəlik

İştirakçılar

Təqdimat: Tərəvəz məhsullari ixracinin təşviqi siyasətinin effektivliyinin artirilmasi yolları (Ülvi Adilzadə)

 

28 dekabr 2018

İqtisadi islahatların cari vəzifələrinin və CIPE - EDF birgə layihələrinin  perspektivlərinin müzakirəsi

Gündəlik

İştirak& ccedil;ılar

 

12 noyabr 2018

İqtisadi islahatların cari vəzifələrinin və CIPE - EDF birgə layihələrinin  perspektivlərinin müzakirəsi

G& uuml;ndəlik

İştirakçılar