Tədbirlər

24 fevral 2017 - “Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş EKSPERT MÜZAKİRƏSİ

24 fevral 2017 - “Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətliliyinin təmin edilməsində struktur islahatlarının istiqamətləri” üzrə EKSPERT MÜZAKİRƏSİ

16 fevral 2017 - "Azərbaycanda inkişafı təşviq etmək üçün müzakirə platforması" layihəsi "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxiş" İnkişaf Konsepsiyası monitorinqin nəticələrinə həsr edilmiş konfrans

10 fevral 2017 - "Mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

03 fevral 2017 - "Yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata doğru" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

27 yanvar 2017 - "Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın gücləndirilməsi" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

12 yanvar 2017 - "Bölgələrin tarazlı inkişafı" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

29 dekabr 2016 - "Ətraf mühitin qorunması və ekologiya məsələləri" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

22 dekabr 2016 - "İnsan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

21 dekabr 2016 - "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsi" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının müzakirəsinə həsr edilmiş DƏYİRMİ MASA

15 noyabr 2016 - “Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın gücləndirilməsi” istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa

10 noyabr 2016 - “İnformasiya- kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı” istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa

09 noyabr 2016 - "İnsan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa

03 noyabr 2016 - “Bölgələrin tarazlı inkişafı” istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa

20 oktyabr 2016 - "Yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata doğru" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa

19 oktyabr 2016 - "Ətraf mühitin qorunması və ekologiya məsələləri" istiqaməti üzrə Monitorinq Hesabatının ilkin müzakirəsinə həsr edilmiş dəyirmi masa