SİYASƏT YAZILARI VƏ TƏDQİQATLAR

16. Azərbaycanda ət və ət məhsullari istehsali sektoru: problemlər və perspektivlər (kolbasa və kolbasa məmulatları timsalında)

15. "Azərbaycanda məhsullarin qablaşdirilmasi üçün şəffaf və rəngli şüşə qablar bazari" mövzusunda bazar araşdirmasi. Müəlliflər: İlkin Qarayev, Aydın Həsənov

14. "Azərbaycanda dəri məmulatlari sektorunun iqtisadi perspektivlərinin araşdirilmasi" mövzusunda tədqiqat işi. Müəllif: Samir Əliyev.

13. "Azərbaycanda meyvə emali sektoru: problemlərin və imkanlarin dəyərləndirilməsi" mövzusunda tədqiqat işi. Müəllif: Rövşən Ağayev

12. "Kimyəvi təmizləmə, boyama və camaşırxana xidməti: əlverişli bizmes mühitin yaradılması imkanları" mövsuzunda tədqiqat işi. Müəllif: Qubad İbadoğlu

11. "Poliqrafiya məhsulları istehsalı: əlverişli bizmes mühitin yaradılması imkanları" mövsuzunda tədqiqat işi. Müəllif: Qalib Toğrul

10. "Azərbaycanda ariçiliq sektorunun iqtisadi perspektivlərinin araşdirilmasi" mövzusunda tədqiqat işi. Müəlliflər: Rövşən Ağayev, Samir Əliyev.

9. "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təkmilləşdirilməsi" mövzusunda tədqiqat yazısı. Müəllif: Qubad İbadoğlu

8. "Gözəllik salonu" biznesinin təşkili: hüquqi qaydalar və problemlər. Müəllif: Rövşən Ağayev.

7. "Vətəndaşlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin (avoservislərin) qarşılaşdıqları inzibati baryerlərin aşkara çıxarılması" mövzusunda tədqiqat işi: Müəllif: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspert qrupu. Qrupun rəhbəri: Rəcəb İmanov.

6. "Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə çıxışının artırılması". Müəllif: Samir Əliyev.

5. "Kiçik sahibkarlıq kreditlərinə təminat mexanizmləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanın mövcud reallıqları" mövzusunda tədqiqat işi. Müəllif: Rövşən Ağayev.

4. "Azərbaycan Respublikasında Dövlət-Biznes Əməkdaşlığı İmkanları" mövzusunda tədqiqat yazısı. Müəllif: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspert qrupu. Qrupun rəhbəri:Qalib Toğrul.

3. "Küçə ticarətində inzibati baryerlərin müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda tədqiqat işi. Müəllif: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspert qrupu.

2. "Lisenziyalaşdırma fəaliyyəti: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan reallığı" mövzusunda tədqiqat işi.Müəllif Kənan Aslanlı

1. "Örtülü torpaqlarda (istixanalarda) məhsul istehsalı ilə məşğul olan kiçik sahibkarların qarşılaşdıqları inzibati baryerlərin aşkara çıxarılması" mövzusunda tədqiqat işi. Müəllif: Vahid Məhərrəmov.